Odolné materiály, jednoduché komponenty, kompaktní rozměry. Efektivita a velká síla v každém pohybu.
Kompaktní, obratné, účinné. Maximální komfort práce a inovativní systém ovládání a řízení práce.
Zpracování biologicky rozložitelných odpadů, plastů, BRKO. Speciální stroje vytvořené pro produkci energie.